تقویم
فوریه 2020
ش ی د س چ پ ج
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
آرشیو
برچسب‌ها

برنامه هفتگی ورودیهای جدید

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي رشته
96690017 يزداني چم حيدري-تورج مهندسي عمران – سازه
96690016 مومني ابخاركي-محمد مهندسي عمران – سازه
96690015 منتظري نجف ابادي-مجيد مهندسي عمران – سازه
96690014 كايدي بختياري-سعيد مهندسي عمران – سازه
96690013 قضاوي-سجاد مهندسي عمران – سازه
96690012 فرازمند-محمدامين مهندسي عمران – سازه
96690011 علامي ياسه چاهي-ابراهيم مهندسي عمران – سازه
96690010 عظيمي-سيداحسان الدين مهندسي عمران – سازه
96690009 ضيائي نجف ابادي-اميد مهندسي عمران – سازه
96690008 شيرمردي-سيدجهانبخش مهندسي عمران – سازه
96690007 سياحي-محمدرضا مهندسي عمران – سازه
96690006 زمانيان نجف ابادي-رسول مهندسي عمران – سازه
96690005 رشيدي-حميدرضا مهندسي عمران – سازه
96690004 رستمي-مجيد مهندسي عمران – سازه
96690003 باقري نژاد-حسام مهندسي عمران – سازه
96690002 اصطهباناتي-محمدرضا مهندسي عمران – سازه
96690001 ارتول نجف ابادي-محمد مهندسي عمران – سازه
96390013 محمدي موسوي-ساناز سادات حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390012 ماني-منصور حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390011 لرحسين آبادي-امين حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390010 عيديوندي-بيتا حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390009 عظيمي – حسين حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390008 عابديني نجف آبادي-محمد حسين حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390007 طالبي-شهاب الدين حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390006 رستمي بلميري-عليرضا حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390005 راستاني-نگار حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390004 توكلي نجف آبادي-محمد حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390003 پورطاهري-راضيه حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390002 اميني – مهران حسابداري بازرگاني – حسابداري
96390001 احمدي-محمدجواد حسابداري بازرگاني – حسابداري
96370005 گلشادي قلعه شاهي – محمدرضا کارداني ساخت و توليد – ماشين ابزار
96370004 سهرابي-فرزاد کارداني ساخت و توليد – ماشين ابزار
96370003 سليماني-محمد کارداني ساخت و توليد – ماشين ابزار
96370002 رضائي آدرياني-علي کارداني ساخت و توليد – ماشين ابزار
96370001 رحيمي بلميري-جعفر کارداني ساخت و توليد – ماشين ابزار
96350021 يزداني – فاطمه نقشه کشي معماري
96350020 مهديه-مهدي نقشه کشي معماري
96350019 مشهدي قهدريجاني-محمد نقشه کشي معماري
96350018 كيخائي موگوئي – مصطفي نقشه کشي معماري
96350017 كريمي ده كلبعلي-فاطمه نقشه کشي معماري
96350016 كاوياني-محمدمهدي نقشه کشي معماري
96350015 فردي پورراكي – مهدي نقشه کشي معماري
96350014 عبدلي دهنوي-فاطمه نقشه کشي معماري
96350013 طاهري بروجني-عيسي نقشه کشي معماري
96350012 شكراللهي-فاطمه نقشه کشي معماري
96350011 شريفي ولداني-اميد نقشه کشي معماري
96350010 زيبائي-اميرحسين نقشه کشي معماري
96350009 رحيمي احمدبلدي-مونس نقشه کشي معماري
96350008 رحمتي ها نجف آبادي – ابوالفضل نقشه کشي معماري
96350007 درخشان-سيدبهزاد نقشه کشي معماري
96350006 دادخواه تيراني-سميرا نقشه کشي معماري
96350005 حسين زاده تهراني-حسين نقشه کشي معماري
96350004 ثابت نبوي-رضوان نقشه کشي معماري
96350003 توانگريان-يونس نقشه کشي معماري
96350002 نقي زاده قهدريجاني-سجاد نقشه کشي معماري
96350001 امير كاوه نجف آبادي – هديه نقشه کشي معماري
96341013 صابر-حسين کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341012 انصاري اصل-اشكان کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341011 ناصري پبدني-مسلم کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341010 مومني-علي کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341009 كريمي دليگاني-حميد کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341008 كرداريان نجف آبادي-اميررضا کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341007 قنبري-ميلاد کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341006 قاسمي-امين کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341005 قائدي-دانيال کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341004 عيدي وندي – همايون کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341003 شياسي سرداب سفلائي – علي کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341002 بهارلوئي – محمدرسول کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96341001 احمدي بني-محمد کارداني ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
96331033 يزداني گارماسه-مهديه كامپيوتر نرم افزار
96331032 يزداني گارماسه-راضيه كامپيوتر نرم افزار
96331031 نوروزي – فاطمه كامپيوتر نرم افزار
96331030 نمازيان نجف آبادي-هدي كامپيوتر نرم افزار
96331029 موذني-سعيد كامپيوتر نرم افزار
96331028 موذني قهدريجاني-زهرا كامپيوتر نرم افزار
96331027 مختاري اسفيدواجاني-حكيمه كامپيوتر نرم افزار
96331026 محمدي نجف آبادي-بهاره كامپيوتر نرم افزار
96331025 كريمي محمدي-منصوره كامپيوتر نرم افزار
96331024 كاظم زاده زازراني-زينب كامپيوتر نرم افزار
96331023 قدسي نژاد-فاطمه كامپيوتر نرم افزار
96331022 فقيه-نرگس كامپيوتر نرم افزار
96331021 عيديوندي-پريسا كامپيوتر نرم افزار
96331020 عالي پور-ريحانه كامپيوتر نرم افزار
96331019 عابدي گنهراني-مريم كامپيوتر نرم افزار
96331018 صالحي نجف ابادي-فريبا كامپيوتر نرم افزار
96331017 صالحي نجف آبادي-سميرا كامپيوتر نرم افزار
96331016 شياسي-نگين كامپيوتر نرم افزار
96331015 شجاعي گله دار-مهرنوش كامپيوتر نرم افزار
96331014 سيف نژاد-سورنا كامپيوتر نرم افزار
96331013 سليميان-يگانه كامپيوتر نرم افزار
96331012 رحيمي-فاطمه كامپيوتر نرم افزار
96331011 رحيمي-پريسا كامپيوتر نرم افزار
96331010 دادخواه تهراني-نگين كامپيوتر نرم افزار
96331009 حضوري-نوشين كامپيوتر نرم افزار
96331008 توكلي گارماسه-مهرنوش كامپيوتر نرم افزار
96331007 توكلي گارماسه-فاطمه كامپيوتر نرم افزار
96331005 بهمن زياري-فاطمه كامپيوتر نرم افزار
96331004 بهارلوئي ياسه چاهي-زهرا كامپيوتر نرم افزار
96331003 براتي بني-حديثه كامپيوتر نرم افزار
96331002 اخوندي-مرضيه كامپيوتر نرم افزار
96331001 احمدي كيا-مجتبي كامپيوتر نرم افزار
96315030 يوسفان نجف آبادي-فاطمه گرافيك – گرافيك
96315029 وحيد-سحر گرافيك – گرافيك
96315028 نصر-سهيل گرافيك – گرافيك
96315027 ناصرزاده-زهرا گرافيك – گرافيك
96315026 موگوئي-رضا گرافيك – گرافيك
96315025 مستاجران گورتاني-محبوبه گرافيك – گرافيك
96315024 محبي-مهشيد گرافيك – گرافيك
96315023 كيماسي-امير گرافيك – گرافيك
96315022 كرداريان نجف ابادي-فاطمه زهرا گرافيك – گرافيك
96315021 كارشناس-نيلوفر گرافيك – گرافيك
96315020 قربعلي-عارفه گرافيك – گرافيك
96315019 صادقي-صبا گرافيك – گرافيك
96315018 شيرزادي قلعه شاهي-زهرا گرافيك – گرافيك
96315017 شاهسون ماركده-مريم گرافيك – گرافيك
96315016 شاهپوري-شيرين گرافيك – گرافيك
96315015 سياوش نيا-مليكا گرافيك – گرافيك
96315014 سليمي – زهرا گرافيك – گرافيك
96315013 سليماني بني-مهسا گرافيك – گرافيك
96315012 سلجوقي – فاطمه گرافيك – گرافيك
96315011 رجايي-فاطمه گرافيك – گرافيك
96315010 دادخواه تهراني – نرگس گرافيك – گرافيك
96315009 خليلي-زهرا گرافيك – گرافيك
96315008 حيدري هرستاني-مهسا گرافيك – گرافيك
96315007 چاوشي – علي گرافيك – گرافيك
96315006 جهانگيري-ليلا گرافيك – گرافيك
96315005 توكلي-مهديه گرافيك – گرافيك
96315004 باقري-هانيه گرافيك – گرافيك
96315003 اسماعيل پوراسايش-كيميا گرافيك – گرافيك
96315002 اسدي-سهيلا گرافيك – گرافيك
96315001 احمديان-پريناز گرافيك – گرافيك
96290017 نظرپور-فاطمه حسابداري
96290016 محمدي بابا شيخعلي – زهرا حسابداري
96290015 غيبي حاجيور-زهرا حسابداري
96290014 عشوري-نرگس حسابداري
96290013 عباسي دره بيدي-زهرا حسابداري
96290012 صادقي-مرضيه حسابداري
96290011 شمسي زاده خشكلات-فائزه حسابداري
96290010 شكرالهي-امين حسابداري
96290009 شريفيانانجف آبادي-زهرا حسابداري
96290008 سليمي-مينا حسابداري
96290007 رضاپور-مريم حسابداري
96290006 دانش شهركي-صبا حسابداري
96290005 دادخواه تيراني-فاطمه حسابداري
96290004 پوري شبان نجف آبادي-احمد حسابداري
96290003 پرورش-سروش حسابداري
96290002 بهارلوئي-مژگان حسابداري
96290001 بابائي-محمد حسابداري
96270008 يعقوبيان نجف آبادي-احمد مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270007 مسيح پور-پوريا مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270006 محمودي-سعيد مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270005 محمودي-حامد مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270004 صداقت نجف آبادي-عليرضا مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270003 زيندين-سيدرسول مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270002 بخشياني-حسين مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96270001 بخشياني-حسن مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – ماشين ابزار
96251023 موسوي-مهساسادات علمي – کاربردي معماري
96251022 معيني فر-رضا علمي – کاربردي معماري
96251021 مري – حامد علمي – کاربردي معماري
96251020 كريمي ملك آبادي – متينه علمي – کاربردي معماري
96251019 كريمي بابااحمدي – مهسا علمي – کاربردي معماري
96251018 عيسوندطهماسبي-زينب علمي – کاربردي معماري
96251017 عيديوندي-هادي علمي – کاربردي معماري
96251016 عيديوندي-مسعود علمي – کاربردي معماري
96251015 صالحي-سيدحسن علمي – کاربردي معماري
96251014 شيرازي-مجيد علمي – کاربردي معماري
96251013 شهيدي – ثريا علمي – کاربردي معماري
96251012 شفيعي-كيميا علمي – کاربردي معماري
96251011 شريف امامي-مينا علمي – کاربردي معماري
96251010 سليماني – محسن علمي – کاربردي معماري
96251009 رنجبرمباركه-سعيد علمي – کاربردي معماري
96251008 رئوفي-علي علمي – کاربردي معماري
96251007 حسيني – حسين علمي – کاربردي معماري
96251006 حاجي قرباني نجف آبادي-مهدي علمي – کاربردي معماري
96251005 پورهادي نجف آبادي-محمدرضا علمي – کاربردي معماري
96251004 بروني-رضا علمي – کاربردي معماري
96251003 باب الخاني نجف آبادي-حسين علمي – کاربردي معماري
96251002 انصاري-مريم علمي – کاربردي معماري
96251001 آرپناهي-كيانوش علمي – کاربردي معماري
96248014 هاروني-حسين مهندسي اجرايي عمران
96248013 نوروزي جلواني-رضا مهندسي اجرايي عمران
96248012 نوروزي باغكمه-رضا مهندسي اجرايي عمران
96248011 عيديوندي-يونس مهندسي اجرايي عمران
96248010 عديلي خواه – اميد مهندسي اجرايي عمران
96248009 صادقي نجف آبادي-رسول مهندسي اجرايي عمران
96248008 صابري-حسين مهندسي اجرايي عمران
96248007 سواري جمالوئي-اميرمحمد مهندسي اجرايي عمران
96248006 حمزه نجف آبادي-عليرضا مهندسي اجرايي عمران
96248005 حسين وند-حبيب مهندسي اجرايي عمران
96248004 بهاءلوهوره-محمد مهندسي اجرايي عمران
96248003 باقري فارساني – اسماعيل مهندسي اجرايي عمران
96248002 آذري نجف آبادي-منصور مهندسي اجرايي عمران
96248001 آخوندي آبادچي-شهرام مهندسي اجرايي عمران
96247004 مري بندري – رضا کارشناسي پيوسته مهندسي عمران
96247003 سليميان نجف آبادي-محمدرضا کارشناسي پيوسته مهندسي عمران
96247002 دادائي يزدلي-حسين کارشناسي پيوسته مهندسي عمران
96247001 القاسي بابا احمدي-فريد کارشناسي پيوسته مهندسي عمران
96246006 نادي-محمد مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
96246005 كوهي بختياروند-محمد مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
96246004 علي آقا سلطاني-عباس مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
96246003 سلطانيان تيرانچي – محسن مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
96246002 سبكتكين ريزي-سعيد مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
96246001 ابراهيمي دولت آبادي-رسول مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
96115002 فشاني-عطيه گرافيک – هنرهاي تجسمي
96115001 صداقت نجف ابادي-زهرا گرافيک – هنرهاي تجسمي

نظرات بسته است

دسته‌ها